1. Kdo je zpracovatelem vašich údajů?
Internetové stránky Lucie Cermanová (dále jen Internetové stránky) provozuje Lucie Cermanová (dále Provozovatel), Dr. M. Horákové 1346, Lomnice nad Popelkou, IČO: 01518976, s živnostenským oprávněním, které vydal Městský úřad Semily, Obecní živnostenský úřad č. j. ŽÚ/608/13. Jako správce a zpracovatel zpracovává vaše osobní údaje podle níže uvedených podmínek.

2. Jaké vaše osobní údaje jsou zpracovávány?
Zpracováváme jen osobní údaje, které jste nám poskytli v souvislostí s poptávkami a objednávkami služeb.
Většinou se jedná o následující údaje:
▪ jméno a příjmení, e-mail, (při kontaktování ohledně poptávek a objednávek),
▪ adresa  a další údaje potřebné pro nezbytné obchodní a účetní záležitosti.

Kromě toho získáváme údaje tím, že používáte naše služby:
▪ soubory cookies,
▪ IP adresa.

3. Proč zpracováváme vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje zpracováváme především pro fungování obchodních vztahů.
Tím, že souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů, můžeme poskytovat co nejlepší služby.

4. Kdo všechno bude mít přístup k vašim údajům?
Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Využíváme je pouze k určenému účelu a nikomu je nepředáváme.

5. Co jsou cookies a které druhy používáme?
Cookies = malé datové soubory, které umožňují pohodlnější pohyb po stránkách (umožňují rozpoznat stávajícího uživatele) a díky nim si webové stránky pamatují nastavení uživatelů. Uživatel pak tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Tyto cookies neškodí a nezískávají se s jejich pomocí citlivé osobní údaje, ale chrání soukromí. Cookies žádným způsobem nezneužíváme.
Pokud o ukládání cookies nemáte zájem, můžete je zablokovat.

Přístup k úpravě cookies hlavních prohlížečů:

Spravovat souhlas můžete nejen při prvním najetí na Internetové stránky, ale také při každém vstupu na ně. Najdete je najetím myši k pravé dolní liště. Více o našem spravování cookies na https://luciecermanova.cz/zasady-cookies-eu/.

6.  Jak dlouho vaše údaje zpracováváme?
Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu trvání obchodních vztahů.
Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu, ale pouze za účelem nezbytných záležitostí jako je fungování obchodních vztahů.
Protože se jedná o zpracování vyplývající z platných právních předpisů, souhlas není potřeba.

7. Jak zabezpečujeme osobní údaje?
Všechny osobní údaje, které nám poskytnete, zabezpečujeme obvyklými postupy a technologiemi. Absolutní bezpečnost vašich osobních údajů ale zajistit nemůžeme.
Používáme taková bezpečností opatření, aby byla minimalizována možnost neoprávněného přístupu k vašim osobním údajům. Bezpečnostní opatření pravidelně aktualizujeme.

8.  Vaše práva
V souvislosti s vašimi osobními údaji máte následující práva:
▪ právo doplnit, případně opravit osobní údaje,
▪ právo na přístup k osobním údajům,
▪ právo na informování při porušení zabezpečení osobních údajů,
▪ právo na výmaz osobních údajů,
▪ více v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, od jeho účinnosti 25. května 2018.

9. Jak nás můžete kontaktovat?
V případě dotazů na ochranu osobních údajů, případně odvolání souhlasu s dalším zpracováním můžete využít e-mail: lucie@luciecermanova.cz.
Abychom splnili požadavky ze zákona, je komunikace s vámi monitorována.

Tyto zásady nabývají platnosti 25. května 2018.