Redaktorka

Co pro vás mohu udělat?

Pro váš internetový magazín napíšu poutavé texty.

Založím blog, a budu ho zásobovat čtivými články.

Pro plánovanou webovou stránku, nebo internetový obchod vytvořím textový obsah.

Vašemu e-shopu sepíšu originální popisky.

Připravím tiskovou zprávu, nebo PR článek.

Napíšu návod nebo manuál tak, aby byl pro zákazníka naprosto srozumitelný.

Zkrotím slova tak, aby dokázala zapůsobit

Slova najdete přesně tam, kde jsou ve větě potřeba.
Ať už je to článek, osobní nebo firemní web.
Vata má zůstat pouze kosmetickým pomocníkem.

Cokoliv píšu, věnuji se tomu naplno.
Miluji výzvy a ráda je zdolávám.

Ráda pro vás ale napíšu i jiný text dle přání.